Per tal de garantir la compra de la millor ametlla possible, hem estat consultant la climatologia a fonts de l´AEMET, per controlar paràmetres com la temperatura als mesos de febrer i març – època de floració – per tal de que no baixés de – 2,2ºC, cosa que no ha passat i per tant la floració ha estat bona.

Als mesos d´estiu controlar les pluges i possibles pedrades per sebre a quines regions madura millor el fruit.

El resultat, després de controlar aquests paràmetres ha estat positiu per la qualitat del producte però regular per la quantitat del mateix, atès que la Xyllella Fastidiosa i les pedrades de setembre ha fet perdre el 40% de la producció.

Hem comprat l´ametlla a Pinós, Castalla i Tibi.